Nowe przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych
7 stycznia 2021
Perspektywa finansowa UE 2020-2027: spotkania dla organizacji w regionach
18 stycznia 2021

Lista wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego lub wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach naboru nr V/ 2020 w projekcie „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”.  

PROTOKÓL-KOW_ZALĄCZNIK-3_na-strone-www

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy