Nowy obowiązek dla organizacji pozarządowych w 2021 roku
7 stycznia 2021
Lista wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego lub wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego
16 stycznia 2021

Nowe przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1 stycznia 2021 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa wprowadziła zasadę efektywności, dzięki czemu zamawiający nie będą kierowali się jedynie kryterium najniższej ceny. Jeden z nowych artykułów ustawy dotyczy m.in. spółdzielni socjalnych.

Do ustawy wprowadzono nowy przepis (art. 94), na  mocy którego zamawiający ma możliwość zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie np. spółdzielnie socjalne

Więcej szczegółów pod linkiem:
https://bit.ly/2LxHUqr

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy