Lista wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego lub wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego rekomendowanych oraz nierekomendowanych do dofinansowania
21 grudnia 2020
Nowy obowiązek dla organizacji pozarządowych w 2021 roku
7 stycznia 2021

Nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr VI/2021

Informujemy, że z uwagi na panującą pandemię Covid-19 nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr VI/2021 zostaje przedłużony do 22 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że 4 stycznia 2021 r. rozpoczęty został nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr VI/2021. Nabór potrwa do 18.01.2021 r. do godz. 16:00. 

Poprawnie wypełniony i podpisany Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu w formie papierowej do Biura projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”: 

58-500 Jelenia Góra, ul. Muzealna 9a/2 Biuro czynne jest w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Z uwagi na konieczność zachowania procedur bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze stanem epidemii, prosimy o wcześniejszy kontakt z zespołem projektu i informację o możliwym terminie osobistego złożenia dokumentacji. 

Wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia w związku z naborem nr VI/2021 znajdują się na stronie www.owes.sirr.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”. 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z kadrą projektu pod numerem 690 095 540 lub za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres owes@sirr.pl. 

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy