Zaproszenie dla JST, NGO, PES
26 sierpnia 2019
Zaproszenie
14 października 2019

Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach

Starosta Jeleniogórski zaprasza w dniach od 16.09.2019 r. do 22.09.2019 r. do wzięcia udziału w  konsultacjach projektu: „Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku”. Konsultacje przeprowadzane są poprzez wypełnienie karty konsultacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu, w formie elektronicznej, bądź osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10.

Treść projektu programu jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego.

Pobierz formularz konsultacji (plik PDF)
Pobierz formularz konsultacji (plik DOCX)

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy