Czy warto posiadać status OPP?
7 września 2017
Zaproszenie na szkolenie z zakresu księgowości
26 stycznia 2018

Zaproszenie na animacje i szkolenia – luty 2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym, bezpłatnym cyklu szkoleń i spotkań animacyjnych zatytułowanym: „Dla siebie, dla innych czyli ekonomia społeczna w praktyce”.  

Do udziału zapraszamy Osoby, które:
 • Są pracownikami, członkami lub wolontariuszami stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, w tym spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej,
 • zamieszkują/ działają na terenie subregionu jeleniogórskiego (powiaty: jeleniogórski, bolesławiecki, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski),
 • oraz wszystkich zainteresowanych, którzy chcą podnieść swoją wiedzę o ekonomii społecznej oraz rozwinąć swoje umiejętności liderskie.

 

Co oferujemy?
 • profesjonalne szkolenia z zakresu społecznego biznesu,
 • możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania podmiotem ekonomii społecznej,
 • możliwość udziału w bezpłatnych wyjazdowych wizytach studyjnych.

 

Podczas spotkań animacyjnych omówione zostaną również inne formy wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, takie jak:

 • bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w wysokości ok. 23 tys. zł,
 • ogólne i specjalistyczne wsparcie doradcze przez cały czas trwania projektu.

 

Plan spotkań animacyjnych w m-cu lutym:
 • 01.02.2018 – Uniwersytet Ekonomiczny w Jeleniej Górze
 • 02-03.02.2018 – wizyta studyjna w Stowarzyszeniu LGD „Qwsi” w Ziębicach
 • 07.02.2018 – CAS „Pogórze” w Podgórzynie
 • 07.02.2018 – OWES w Jeleniej Górze
 • 09.02.2018 – Świetlica Sołectwa Krobica, Mirsk
 • 14.02.2018 – CAS „Podgórze” w Podgórzynie
 • 14.02.2018 – OWES w Jeleniej Górze
 • 18-19.02.2018 – wizyta studyjna w „Villa Greta” w Dobkowie, Świerzawa
 • 21.02.2018 – OWES w Jeleniej Górze
 • 28.02.2018 – „Villa Greta” w Dobkowie, Świerzawa
 • 28.02.2018 – OWES w Jeleniej Górze
 • Plan szkoleń w m-cu lutym:
 • 22.02.2018 – OWES, szkolenie z zakresu księgowości i sprawozdawczości w PES – część podstawowa
 • 23.02.2018 – OWES, sprawozdania finansowe PES za rok 2017, nowe obowiązki PES na rok 2018 – część  zaawansowana

 

Osoby zainteresowane udziałem w danym szkoleniu lub spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 • Magdalena Pabian – doradca kluczowy/animator
  kom. 690-095-540, pabian@sirr.pl
 • Małgorzata Jodko-Narkiewicz – doradca kluczowy/animator
  kom. 726-342-202, jodko-narkiewicz@sirr.pl
 • Konrad Sikora – animator
  kom. 608-058-870, sikora@sirr.pl

*Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Projekt „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), przez Partnerstwo, w skład którego wchodzą Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich oraz Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy