Zaproszenie na animacje i szkolenia – luty 2018
26 stycznia 2018
Zaproszenie do udziału w projekcie „Integracja społeczno – zawodowa mieszkańców gmin: Świeradów Zdrój, Bogatynia, Olszyna i Lwówek Śląski”
9 lutego 2018

Zaproszenie na szkolenie z zakresu księgowości

Szanowni Państwo 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
dla subregionu jeleniogórskiego

zaprasza Osoby, które:

 • są pracownikami, członkami lub wolontariuszami stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni,
  w tym spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej,
 • zamieszkują/ działają na terenie subregionu jeleniogórskiego (powiaty: jeleniogórski, bolesławiecki, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski),

na szkolenia: 

Z ZAKRESU KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI
W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ – część podstawowa

– odbędzie się 22 lutego 2018 r. (czwartek) w godz. 900-1700

 

Plan szkolenia:

I Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej:

 • Składki członkowskie
 • Zbiórki publiczne
 • Loterie fantowe
 • Dotacje
 • Darowizny

II Podstawy prawne działalności statutowej i gospodarczej, działalność pożytku publicznego podmiotów ekonomii społecznej:

 • Działalność statutowa
 • Działalność gospodarcza podmiotów ekonomii społecznej
 • Działalność pożytku publicznego

– Działalność odpłatna pożytku publicznego

– Działalność nieodpłatna pożytku publicznego

III Prowadzenie ksiąg rachunkowych w podmiotach ekonomii społecznej

 • Podstawowe akty prawne
 • Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Najważniejszy dokument wewnętrzny -Statut podmiotu ekonomii społecznej
 • Polityka rachunkowości – przyjęte zasady rachunkowości
 • Plan kont

 

IV Sprawozdania finansowe w podmiotach ekonomii społecznej

 • Sprawozdanie fundacji i stowarzyszenia
 • Sprawozdanie jednostek mikro
 • Sprawozdanie jednostki małej

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017, NOWE OBOWIĄZKI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ NA ROK 2018 – część zaawansowana

 

– odbędzie się 23 lutego 2018 r. (piątek) w godz. 900-1700

 

Plan szkolenia: 

I Sprawozdania finansowe w podmiotach ekonomii społecznej

 • Sprawozdanie fundacji i stowarzyszenia
 • Sprawozdanie jednostek mikro
 • Sprawozdanie jednostki małej

II Prowadzenie ksiąg rachunkowych w podmiotach ekonomii społecznej

 • Podstawowe akty prawne
 • Najważniejszy dokument wewnętrzny -Statut podmiotu ekonomii społecznej
 • Polityka rachunkowości – przyjęte zasady rachunkowości
 • Plan kont

III Zamknięcie roku 2017 i obowiązki podatkowe

 • Inwentaryzacja
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Sprawozdanie finansowe i deklaracje podatkowe:
 • – Rachunek zysków i strat
 • – Bilans
 • – Informacja dodatkowa
 • – Wymagania podatkowe

IV Opodatkowanie podmiotów ekonomii społecznej

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatek od spadków i darowizn

Szkolenia odbędą się w siedzibie OWES ul. Muzealna 9a/2 w Jeleniej Górze

 

Osoby zainteresowane udziałem w danym szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny
lub mailowy:

Magdalena Pabian – doradca kluczowy/animator

kom. 690-095-540, pabian@sirr.pl

Małgorzata Jodko-Narkiewicz – doradca kluczowy/animator

kom. 726-342-202, jodko-narkiewicz@sirr.pl  

Konrad Sikora – animator

kom. 608-058-870, sikora@sirr.pl

*Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego),
przez Partnerstwo, w skład którego wchodzą Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich oraz Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego.

 

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy