Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego
21 kwietnia 2017
Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Jeżowie Sudeckim
23 maja 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Jeleniej Górze

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego

zaprasza: przedstawicieli JST oraz organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne z powiatu jeleniogórskiego oraz wszystkich zainteresowanych

Termin: 18.05.2017
Godzina spotkania: 10:00-14:00
Organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
Prowadzący: Magdalena Pabian
Miejsce: Stowarzyszenie “Jeleniogórska Promenada Bobru”
ul. Osiedle Robotnicze 47A
58-500 Jelenia Góra

Celem głównym działań OWES dla subregionu jeleniogórskiego jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru subregionu. W ramach projektu prowadzone będą liczne działania, takie jak: informacja, animacja, doradztwo, szkolenia oraz dotacje na rozwój i utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących. Wysokość wsparcia na jedno miejsce pracy wynosi:

23 000,00 zł

 

Plan spotkania:

10:00-10:15 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie zaproszonych gości. Wypełnienie niezbędnej dokumentacji oraz wpisanie na listę obecności.
10:15-11:15 Kreowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie jeleniogórskim – prezentacja OWES.
11:15-11:30 Przerwa kawowa
11:30-14:00 Grupa inicjatywna czyli tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej – panel dyskusyjny.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 690-095-540  lub na adres e-mail: pabian@sirr.pl.

* Podczas spotkania wypełniane będą formularze dla Podmiotów i ich przedstawicieli oraz osób fizycznych. Proszę wziąć pieczątki.

Pliki do pobrania:

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy