Polskie organizacje pozarządowe w liczbach
11 kwietnia 2017
Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Jeleniej Górze
17 maja 2017

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie dotacji oraz wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15, Partnerstwo, w skład którego wchodzi: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, pełniące rolę Lidera oraz Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, informuje o rozpoczęciu z dniem 21 kwietnia 2017r. naboru Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz tylko dla nowotworzonych w ramach projektu przedsiębiorstw społecznych – naboru Wniosków o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego.

Zapraszamy wszystkich Uczestników projektu do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego, Regulaminem Komisji Oceny Wniosków oraz Kartami oceny formalnej/ merytorycznej ww. Wniosków oraz do wypełnienia i złożenia osobiście lub za pośrednictwem kuriera/ poczty tradycyjnej odpowiednich dokumentów (pliki do pobrania poniżej) wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Biuro projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”
ul. Muzealna 9A/2
58-500 Jelenia Góra

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
tel. 690 095 540
e-mail: owes@sirr.pl lub pabian@sirr.pl

 

Załączniki do pobrania:

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy