Rekrutacja do projektu pn. „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”
23 lutego 2017
Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi
24 lutego 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Starostwie Powiatowym Kamienna Góra

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kamiennej Górze

zaprasza

Przedstawicieli organizacji pozarządowych, Podmioty Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz instytucje wspierające ekonomię społeczną z powiatu jeleniogórskiego na spotkanie animacyjne

Termin: 17.03.2017
Godzina spotkania: 10:00-14:00
Organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
Prowadzący: Magdalena Pabian
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
ul. Wł. Broniewskiego 15, sala konferencyjna (III piętro)
58-400 Kamienna Góra

Celem głównym działań OWES dla subregionu jeleniogórskiego jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru subregionu. W ramach projektu prowadzone będą liczne działania, takie jak: informacja, animacja, doradztwo, szkolenia oraz dotacje na rozwój i utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących. Wysokość wsparcia na jedno miejsce pracy wynosi 23 129,28 zł.

Plan spotkania:

10:00-10:15 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie zaproszonych gości. Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych i list obecności.
10:15-11:15 Kreowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie jeleniogórskim – prezentacja OWES.
11:15-11:30 Przerwa kawowa
11:30-14:00 Pomysł na biznes – panel dyskusyjny, rozmowy indywidualne.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 608 058 870 lub na adres e-mail: sikora@sirr.pl.

Pliki do pobrania:

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy