Wyniki oceny wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe
30 października 2020
Zaproszenie na webinar informacyjny dot. sieciowana PES na przykładzie przedsięwzięcia pn. „Klunkry Wielkopolskie” oraz założeń projektu „Wskocz Do Sieci”
16 listopada 2020

Nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego – nr IV/2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z uwagi na panującą pandemię Covid-19 nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr IV/2020 zostaje przedłużony do 24 listopada 2020 r.

Informujemy, iż w dniu 03.11.2020r. rozpoczęty został nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego
nr IV/ 2020. Nabór potrwa do dnia 17.11.2020r. do godz. 16:00.

Poprawnie wypełniony i podpisany Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu w formie papierowej do Biura projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”:

  1. Muzealna 9a/2
    58-500 Jelenia Góra.

Biuro czynne jest w godzinach od 8:00 do 16:00 (z uwagi na konieczność zachowania procedur bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze stanem epidemii, prosimy o wcześniejszy kontakt z zespołem projektu i informację o możliwym terminie złożenia osobistego dokumentacji).

Wzory wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia w związku z naborem nr IV 2020 znajdują się w zakładce „Do pobrania”.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z kadrą projektu, pod numerem 690 095 540 lub za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres owes@sirr.pl.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy