Wyniki oceny wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe
30 października 2020
Zaproszenie na webinar informacyjny dot. sieciowana PES na przykładzie przedsięwzięcia pn. „Klunkry Wielkopolskie” oraz założeń projektu „Wskocz Do Sieci”
16 listopada 2020
Skip to content