Nowe przepisy resortu finansów dla części organizacji pozarządowych
2 października 2020
Nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego – nr IV/2020
3 listopada 2020

Wyniki oceny wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe

Informujemy o zakończeniu procedury oceny wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”.

Wyniki oceny wniosków do pobrania TUTAJ.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy