Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze
22 marca 2017
FE dla organizacji pozarządowych i budowania partnerstw
4 kwietnia 2017

Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lwówku Śląskim

zaprasza

Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych, Podmiotów Ekonomii Społecznej, Przedsiębiorstwa Społeczne, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz instytucje wspierające ekonomię społeczną, z powiatu lwóweckiego na spotkanie animacyjne

Termin: 05.04.2017
Godzina spotkania: 10:00-14:00
Organizator: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu jeleniogórskiego
Prowadzący: Konrad Sikora
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim
ul. Budowlanych 1 (sala nr 29)
59-600 Lwówek Śląski

Celem głównym działań OWES dla subregionu jeleniogórskiego jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie z obszaru subregionu.

W ramach projektu prowadzone będą liczne działania, takie jak: informacja, animacja, doradztwo, szkolenia oraz  dotacje na rozwój i utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących.

 

Plan spotkania:

10:00-10:15 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie zaproszonych gości. Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych i list obecności.
10:15-11:15 Kreowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie jeleniogórskim – prezentacja OWES.
11:15-11:30 Przerwa kawowa
11:30-14:00 Standardy współpracy PUP-OWES, panel dyskusyjny, rozmowy indywidualne

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 608-058-870  lub na adres e-mail: sikora@sirr.pl.

Pliki do pobrania:

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy